Game Werewolf Voice bản cập nhật mới

Link download:

– IOS: Tải ngay.

– Android: Hiện app chưa lên store google, bạn có thể tải file APK trải nghiệm trước. Link tải.

Bản cập nhật v4.1.0:

– Thêm sự kiện Halloween 2022

– Thêm tính năng hiện nhân vật trong profile

– Thêm bùa hộ mệnh 3 trận đầu cho người chơi mới

– Thêm hướng dẫn cho người chơi mới

– Sửa vài lỗi nhỏ UI

Bản cập nhật v4.0.10:

– Sửa lỗi Gửi/nhận quà trong Cửa Hàng/Hộp thư

– Sửa lỗi Bảng xếp hạng

– Sửa lỗi Làng

– Sửa lỗi Đăng nhập/đăng xuất tài khoản Mail

– Sửa lỗi Hiển thị trang phục

Bản cập nhật v4.0.9:

– Sữa lỗi Tìm trận.

– Thêm sự kiện “Chào mừng quay lại trường học”.

– Thêm bộ “Cung hoàng đạo Xử Nữ”.

– Thêm vòng quay may mắn mới.

– Sửa lỗi Trang phục.

– Thay đổi số cửa hàng.

– Thay đổi giao diện màn hình chính sinh động hơn.

– Và rất nhiều chỉnh sửa hấp dẫn khác.