Game Werewolf Voice bản cập nhật mới 4.0.0

Link download:

  • IOS: Tải ngay
  • Android: Hiện app chưa lên store google, bạn có thể tải file APK trải nghiệm trước. Link tải

Bản cập nhật v4.0.0

  • Sửa lỗi tìm trận.
  • Thêm sự kiện “Chào mừng quay lại trường học“.
  • Thêm 1 bộ cung hoàng đạo Xử Nữ.
  • Thêm 1 vòng quay may mắn mới.
  • Sửa lỗi mặc đồ
  • Bỏ một số cửa hàng
  • Thay đổi giao diện màn hình chính sinh động hơn.
  • Và rất nhiều chỉnh sửa khác…